•  
  •  

Aktuality

Výberové konanie

 27.08.2018

Výberové konanie
na obsadenie pracovného miesta: asistent učiteľa
----------------------------------------------------------------------------------------
Riaditeľka Cirkevnej základnej školy sv. Štefana - Szent István Egyházi Alapiskola,
v rámci projektu: Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania na Cirkevnej základnej škole sv. Štefana,
Dvorníky-Včeláre
prijme do pracovného pomeru
asistenta učiteľa.
Požadované kvalifikáčné a ostatné predpoklady
• Úplné stredné vzdelanie (- uprednostňuje sa odborná a pedagogická spôsobilosť)
• Vek nad 18 rokov
• Spôsobilosť na právne úkony
• Zdravotná spôsobilosť
Ďalšie požiadavky:
• znalosť maďarského jazyka,
• ovládanie štátneho jazyka,
• pracovné skúsenosti s deťmi
• dobrá spolupráca s pedagogickým zborom,
• morálne kvality, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, nekonfliktnosť, vyrovnanosť, dobré
komunikatívne zručnosti
Požadované doklady:
• prihláška do výberového konania - s telefónnym a e-mailovým kontaktom,
• profesijný životopis,
• doklady o vzdelaní, príp. praxi,
• potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len
pre prijatých uchádzačov,
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace - platí len pre prijatých uchádzačov,
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia, do zamestnania v zmysle zákona č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Pracovné podmienky:
• pracovný pomer na dobu určitú - do 31.8. 2021 – 100% - 37,5 hod/týždeň
• ďalšie informácie je možné získať telefonicky resp. e-mailom, (kontaktné údaje viď nižšie)
Termín podania žiadosti:
Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte alebo osobne doručte na adresu školy v termíne do 27. 8 2018.
Predpokladaný termín uskutočnenia výberové konania je 30.08.2018 od 9.00 hod. – presný termín
konania bude oznámený telefonicky, resp. e-mailom - osobná účasť uchádzača je nutná!
Adresa školy:
Cirkevná základná šklola sv. Štefana,
Dvorníky č. 88, 044 02 Dvorníky-Včeláre
Kontakt:
• tel.: +421 911 738 124, +421 915 919 981
• e-mail: kot.ani@hotmail.com
Výberové konanie - administratívna pracovníčka
25 / 04 / 2019

Výberové konanie - administratívna pracovníčka

Výberové konanie – administratívna pracovníčka – pre OBEC Dvorníky - Včeláre Starosta Obce Dvorníky – Včeláre, Dvorníky č. 4, 044 02 Dvorníky - Včeláre prijme do pracovného pomeru administratívnu pracovníčku Pracovné podmienky: • pracovný pomer na dobu určitú – od 15.05.2019 do 14.05.2020 • pracovný úväzok 60 % - t.j. 22,5 hod/týždenne Termín podania žiadosti: Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte alebo osobne doručte: na adresu Obce Dvorníky – Včeláre, alebo e-mailom: obecdvorníky@gmail.com v termíne do 10. mája 2019.


1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár