•  
  •  

Aktuality

Výberové konanie - administratívna pracovníčka

 10.05.2019

                                     Výberové konanie

       – administratívna pracovníčka – pre OBEC Dvorníky - Včeláre

Starosta Obce Dvorníky – Včeláre, Dvorníky č. 4, 044 02 Dvorníky - Včeláre

prijme do pracovného pomeru

administratívnu pracovníčku

Pracovné podmienky:

  • pracovný pomer na dobu určitú – od 15.05.2019 do 14.05.2020
  • pracovný úväzok 60 % - t.j.  22,5 hod/týždenne

Požadovaná kvalifikácia :

  • Úplná stredná škola s maturitou /odbor ekonomika/

Ďalšie požiadavky:

       .    znalosť slovenského a maďarského jazyka slovom aj písmom

  • pracovitosť, komunikatívnosť, dôveryhodnosť, spoľahlivosť

Požadované doklady:

  • profesijný životopis,
  • doklady o vzdelaní, príp. o praxi
  • potvrdenie o telesnej spôsobilosti  vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace - platí len pre prijatých uchádzačov,
  • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia, do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Termín podania žiadosti:

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte alebo osobne doručte: 

 na adresu Obce Dvorníky – Včeláre, alebo e-mailom:  obecdvorníky@gmail.com     

  v termíne do  10. mája 2019.

 Výberové konanie sa uskutoční dňa 13.05.2019 o 13.00 hod - osobná účasť uchádzača je nutná, prihlásení účastníci budú pozvaní telefonicky.

v Dvorníkoch, 25.04.2019                                                 Csaba Simkó, starosta obce

Töklámpás készítés
30 / 10 / 2019

Töklámpás készítés

Töklámpás készítés, A Csemadok Szádudvarnoki Alapszervezete szervezésében a kultúrházban töklámpásokat fogunk készíteni 2019.okt 30-án 17:00 órai kezdettel


1 2 3 4

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár