SlovenskýMagyarEnglish icon

Önkormányzati rendeletek

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 24)
Názov Popis Dátum
Pozvánka OZ Pozvánka OZ na 13.schôdzu 13.06.2024
Voľby do Európskeho parlamentu 2024 Výsledky volieb 10.06.2024
Stavebné povolenie Stavba: "Náhrada telemechanizačného zariadenia duplexného TZD-751 v diľkovo ovládaných dopravniach OR Košice, časť 2 - Náhrada TZD 751 ovládanie Výhybňa Drienovec a Výhybňa Dvorníky-Zádiel a 10.06.2024
Verejná vyhláška Oznámenie platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu JPÚ Včeláre 23.05.2024
Verejná vyhláška Oznámenie o začatí územného konania 16.05.2024
Verejná vyhláška Splašková kanalizácia -C, C1 - Oznámenie o začatí vododprávneho konania verejnou vyhláškou 14.05.2024
Výzva - verejná vyhláška Výzva na vykonanie výrubu/orezu stromov a iných porastov 07.05.2024
Oznámenie Oznámenie o dražbe 23.04.2024
Pozvánka OZ pozvánka na 12.schôdzu OZ 15.04.2024
Oznámenie o vstupe na pozemok Oznámenie 03.04.2024
Generované portálom Uradne.sk