SlovenskýMagyarEnglish icon

Kontakty

Toto webové sídlo www.dvornikyvcelare.sk spravuje Obec Dvorníky-Včeláre a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Dvorníky-Včeláre 

Adresa:
Obecný úrad Dvorníky-Včeláre 
Dvorníky č. 4
044 02 Turňa nad Bodvou

IČO: 00 691 429

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Košice okolie
Región: Východoslovenský
Počet obyvateľov: 513
Rozloha: 1363 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1314


Podateľňa: podatelna@dvornikyvcelare.sk
Starosta: Waldemar Vislay, Ing., e-mail: starosta@dvornikyvcelare.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@dvornikyvcelare.sk

Sekretariát: 
Tel.:
  055 / 466 24 05

Kompetencie:
Obec Dvorníky-Včeláre samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Dvorníky-Včeláre je zriadený v: SPOU Turňa nad Bodvou