SlovenskýMagyarEnglish icon

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 65)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
11/2024 Poradenské služby v oblasti VO Odb.: Obec Dvorníky-Včeláre
Dod.: STUDNICA, n.o.
4 500 €
10/2024 servisné služby Odb.: Obec Dvorníky-Včeláre
Dod.: AGROSERVIS spol. s r.o.
0 €
9/2024 Dotácia Odb.: Obec Dvorníky-Včeláre
Dod.: Danucem Slovensko a.s.
3 000 €
8/2024 Dotácia z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Dvorníky-Včeláre
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
3 000 €
7/2024 Zabezpečenie poskyt.soc.služby Odb.: Obec Dvorníky-Včeláre
Dod.: PATRIA n.o.
360 €
6/2024 Nájom hrobového miesta Odb.: Katarína Šimonová
Dod.: Obec Dvorníky-Včeláre
10 €
5/2024 Nájom hrobového miesta Odb.: Eva Bujňáková
Dod.: Obec Dvorníky-Včeláre
10 €
4/2024 Dotácia z rozpočtu obce Odb.: Telovýchovná jednota Dvorníky - Včeláre
Dod.: Obec Dvorníky-Včeláre
15 000 €
3/2024 BOZP, preventivár obce Odb.: Obec Dvorníky-Včeláre
Dod.: Milan Bodnár Mi-Bo-Fin
120 €
1/2024 Zmena dohody Odb.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obec Dvorníky-Včeláre
0 €
Generované portálom Uradne.sk