SlovenskýMagyarEnglish icon

Súčasnosť

Fotografia

Obec leží v Turnianskej kotline, Dvorníky na náplavovom kuželi potoka Blatnice v nadmorskej výške 214 m a Včeláre na nive riečky Turňa v nadmorskej výške 195 m. V položí chotára sú mladotreťohorné uloženiny. Má lužné a nivné pôdy, redziny a hnedozeme. Južná a severná časť chotára má pahorkatinný ráz s porastom listnatých lesov. Tieto lesy, tak ako prírodu veľmi ničí vápencový lom (južnú časť), dnes patriaci VSŽ-Keramika.