Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  
  •  
  •  

Aktuality

Výberové konanie

 27.08.2018

Výberové konanie
na obsadenie pracovného miesta: asistent učiteľa
----------------------------------------------------------------------------------------
Riaditeľka Cirkevnej základnej školy sv. Štefana - Szent István Egyházi Alapiskola,
v rámci projektu: Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania na Cirkevnej základnej škole sv. Štefana,
Dvorníky-Včeláre
prijme do pracovného pomeru
asistenta učiteľa.
Požadované kvalifikáčné a ostatné predpoklady
• Úplné stredné vzdelanie (- uprednostňuje sa odborná a pedagogická spôsobilosť)
• Vek nad 18 rokov
• Spôsobilosť na právne úkony
• Zdravotná spôsobilosť
Ďalšie požiadavky:
• znalosť maďarského jazyka,
• ovládanie štátneho jazyka,
• pracovné skúsenosti s deťmi
• dobrá spolupráca s pedagogickým zborom,
• morálne kvality, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, nekonfliktnosť, vyrovnanosť, dobré
komunikatívne zručnosti
Požadované doklady:
• prihláška do výberového konania - s telefónnym a e-mailovým kontaktom,
• profesijný životopis,
• doklady o vzdelaní, príp. praxi,
• potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len
pre prijatých uchádzačov,
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace - platí len pre prijatých uchádzačov,
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia, do zamestnania v zmysle zákona č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Pracovné podmienky:
• pracovný pomer na dobu určitú - do 31.8. 2021 – 100% - 37,5 hod/týždeň
• ďalšie informácie je možné získať telefonicky resp. e-mailom, (kontaktné údaje viď nižšie)
Termín podania žiadosti:
Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte alebo osobne doručte na adresu školy v termíne do 27. 8 2018.
Predpokladaný termín uskutočnenia výberové konania je 30.08.2018 od 9.00 hod. – presný termín
konania bude oznámený telefonicky, resp. e-mailom - osobná účasť uchádzača je nutná!
Adresa školy:
Cirkevná základná šklola sv. Štefana,
Dvorníky č. 88, 044 02 Dvorníky-Včeláre
Kontakt:
• tel.: +421 911 738 124, +421 915 919 981
• e-mail: kot.ani@hotmail.com
Divadelné predstavenie v maď. jazyku -Színházi előadás
06 / 05 / 2023

Divadelné predstavenie v maď. jazyku -Színházi előadás

A szádudvarnoki kultúrházban május 6-án, szombaton, 17:00 órától A Tornai Vár-Lak színjátszó csoport bemutatja Család ellen nincs orvosság című előadását. Mindenkit szeretettel várunk Belépő 3,- Euro, Csemadoktagoknak: 2,- Euró


1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00-12:00  13:00-15:00
Utorok: 08:00-12:00
Streda: 08:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok: Zatvorené
Piatok: 08:00-12:00

Fotogaléria

Kalendár