Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 •  
 •  
 •  

Aktuality

Výberové konanie - administratívna pracovníčka

 10.05.2019

                                     Výberové konanie

       – administratívna pracovníčka – pre OBEC Dvorníky - Včeláre

Starosta Obce Dvorníky – Včeláre, Dvorníky č. 4, 044 02 Dvorníky - Včeláre

prijme do pracovného pomeru

administratívnu pracovníčku

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú – od 15.05.2019 do 14.05.2020
 • pracovný úväzok 60 % - t.j.  22,5 hod/týždenne

Požadovaná kvalifikácia :

 • Úplná stredná škola s maturitou /odbor ekonomika/

Ďalšie požiadavky:

       .    znalosť slovenského a maďarského jazyka slovom aj písmom

 • pracovitosť, komunikatívnosť, dôveryhodnosť, spoľahlivosť

Požadované doklady:

 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. o praxi
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti  vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia, do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Termín podania žiadosti:

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte alebo osobne doručte: 

 na adresu Obce Dvorníky – Včeláre, alebo e-mailom:  obecdvorníky@gmail.com     

  v termíne do  10. mája 2019.

 Výberové konanie sa uskutoční dňa 13.05.2019 o 13.00 hod - osobná účasť uchádzača je nutná, prihlásení účastníci budú pozvaní telefonicky.

v Dvorníkoch, 25.04.2019                                                 Csaba Simkó, starosta obce

Divadelné predstavenie v maď. jazyku -Színházi előadás
06 / 05 / 2023

Divadelné predstavenie v maď. jazyku -Színházi előadás

A szádudvarnoki kultúrházban május 6-án, szombaton, 17:00 órától A Tornai Vár-Lak színjátszó csoport bemutatja Család ellen nincs orvosság című előadását. Mindenkit szeretettel várunk Belépő 3,- Euro, Csemadoktagoknak: 2,- Euró


1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00-12:00  13:00-15:00
Utorok: 08:00-12:00
Streda: 08:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok: Zatvorené
Piatok: 08:00-12:00

Fotogaléria

Kalendár