Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  
  •  

Aktuality

Voľby do OSO a OSK

 29.10.2022

Vážení občania!

Vo voľbách do orgánov samosprávy obce a do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia v sobotu, 29. októbra 2022, dávajte pozor, aby Váš hlas neprepadol z dôvodu nepozornosti!

Pozor si treba dať na farebné odlíšenie obálok!

Pripomíname, že volebná schránka pre voľby do orgánov samosprávnych krajov  bude v modrej farbe. Volič do nej vloží modrú obálku s dvoma hlasovacími lístkami s modrými pruhmi na okrajoch.

Pre komunálne voľby je určená biela schránka. Volič vloží do nej bielu obálku s dvoma bielymi hlasovacími lístkami.

Ak volič vloží hlasovací lístok do farebne nesprávnej obálky, je takýto hlasovací lístok neplatný. Ak volič vloží obálku do nesprávnej schránky na hlasovanie, je takéto hlasovanie taktiež neplatné.

Pozor si treba dať aj na počty zakrúžkovaných kandidátov!

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja môže volič zakrúžkovať najviac 9 poradových čísiel kandidátov. Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu samosprávneho kraja môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac 5 poradových čísiel kandidátov. Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

Ak volič nesprávne upravil hlasovací lístok, má nárok na druhý  hlasovací lístok. Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Tisztelt polgárok!

A 2022. október 29-én sorra kerülő, összevont területi önkormányzati választásokon figyeljenek oda, nehogy érvénytelenné váljanak szavazataik!

Figyelni kell a borítékok színére!

Különösen felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a megyei választások urnája kék színű lesz. A választópolgár a kék színű borítékot teszi bele két szavazólappal, melyeknek szélein kék csík található.

Az önkormányzati választásokhoz fehér urnát jelöltek ki. A választópolgár a fehér borítékot teszi bele a két fehér szavazólappal.

Ha a választópolgár a szavazólapot rossz színű borítékba teszi, az érvénytelen, ha rossz urnába teszi a borítékot, az is érvénytelen lesz.

Figyelni kell a karikázásoknál is!

A kerületi képviselői választások szavazólapján a választó legfeljebb 9 képviselőjelölt sorszámát karikázhatja be. A kerület elnökének választására kiírt szavazólapon a választó csak egy jelölt sorszámát karikázhatja be.                         

Az önkormányzati választására kiírt szavazólapon a választó legfeljebb 5 képviselőjelöltet karikázhat be.  A település polgármestere választási lapján a választópolgár csak egy jelölt sorszámát karikázhatja be.

Ha valaki elrontja a karikázást, szavazást, új szavazólapot igényelhet a választási bizottságnál, természetesen, az eredetileg kiadott szavazólapot vissza kell adnia, ill. a hibásan szerkesztett szavazólapok urnájába kell tennie.


UVEREJNENIE výsledkov
29 / 10 / 2022

UVEREJNENIE výsledkov

Miestna volebná komisia v Dvorníky-Včeláre UVEREJNENIE VÝSLEDKOV volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce Miestna volebná komisia v Dvorníky-Včeláre, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 29. októbra 2022. A. Do Obecného zastupiteľstva v Dvorníky – Včeláre boli zvolení: Meno, priezvisko, politická strana2) 1. Marián Smutný, nezávislý kandidát 2. Waldemar Vislay, Ing., nezávislý kandidát 3. Zuzana Molnár, nezávislý kandidát 4. Gejza Nagy, Ing., nezávislý kandidát 5. Tomáš Spišák, Ing., nezávislý kandidát 1. náhradník : Štefan Simko, nezávislý kandidát B. Za starostu obce Dvorníky-Včeláre bol zvolený: Meno, priezvisko, politická strana2) Waldemar Vislay Ing., nezávislý kandidát V Dvorníkoch Dátum: 29.10.2022 predseda volebnej komisie podpis


1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00-12:00  13:00-15:00
Utorok: 08:00-12:00
Streda: 08:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok: Zatvorené
Piatok: 08:00-12:00

Fotogaléria

Kalendár