SlovenskýMagyarEnglish icon

Odvoz odpadu   Plasty

   PLASTY

   PATRIA SEM: neznečistené stlačené alebo ,,zošliapnuté” PET fľaše z nápojov (minerálky, alko + nealko nápoje...), plastové a mikroténové vrecká, plastové obaly z domácností, obaly z kozmetických produktov a z drogérie, tašky, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD/DVD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky, igelitové vrecká

   NEPATRIA SEM: Mastné obaly so zvyškami potravín, podlahové krytiny, molitan, guma, plexisklo, koženka, novodurové rúry a izolácie, plastové obaly z nebezpečných látok, ako napr. obaly z motorových olejov, farieb a pod., znečistené plastové obaly a fólie

   Z 30-tich PET FLIAŠ môže byť vyrobená fleecová bunda


   Komunál

   ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD

   PATRIA SEM: neseparovateľný a znečistený komunálny odpad
   NEPATRIA SEM: vytriedené zložky komunálneho odpadu – plasty, papier, sklo, kovy, zelený odpad, nebezpečný odpad, ...


   Elektroodpad a kovové obaly

   ELEKTROODPAD

   Zbiera sa: biela a čierna technika, spínače, počítače, televízory, monitory. 
   Elektroodpad musí  byť v celku s elektronickými časťami.
   Nezbiera sa: vyhrievacie telesa s výmurovkou  plynové spotrebiče, paraboly.
   KOVOVÉ OBALY
   Zbiera sa: konzervy bez zvyškov jedla, plechovky od alko a nealko nápojov, kovové obaly,čisté viečka z jogurtov. 
   Nezbiera sa: hrnce, alobal, kovové obaly kombinované s iným materiálom,  obaly od liekov,  obaly znečistené  nebezpečnými látkami od farieb, lepidla, olejov, sprejov, hrnce, pletivo.

   Papier

   PAPIER A LEPENKA

   PATRIA SEM: noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, katalógy, stlačené krabice, kartóny (porezané na menšie kusy), papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskymi spinkami alebo skartovaný papier.

   NEPATRIA SEM: nápojové kartóny, knihy, väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, papierové vreckovky, servítky, kuchynské utierky, alobal, celofán a pod.

   10 ČASOPISOV sa môže zmeniť na krabicu z TV


   Sklo

   SKLO

   PATRIA SEM: biele a farebné čisté sklo, nevratné sklenené fľaše, sklenené poháre, sklenené obaly od kozmetiky, kávy a pochutín bez plastového vrchnáka, vázy, misky, nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy, poháre od kompótu, a pod.
   NEPATRIA SEM: znečistené sklo, zrkadlo, sklo s prímesami, bezpečnostné sklo, porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, sklenené fľaše od chemikálií, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla, sklo kombinované s inými materiálmi, žiarovky, plexisklo. Vratné fľaše vráťte späť do obchodu.

   5 POHÁROV stačí na výrobu vázy


   Nebezpečný odpad
   Zber sa vykonáva iba priamo od občanov, nenakladá sa zo zberných dvorov! 
   Patria sem: batérie a akumulátory, žiarivky, neóny, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby len zaschnuté, obaly obsahujúce zvyšky NL. NO sa odoberá len 
   v pôvodnom balení.
   Nezbiera sa: eternit , sklenená vata.

   Jedlé oleje a tuky

   Patrí sem: použitý jedlý potravinársky olej v plastových fľašiach s funkčným uzáverom.

   Zber je vykonávaný z jedného miesta, ktoré je určené obcou.