SlovenskýMagyarEnglish icon

UVEREJNENIE výsledkov

 30.10.2022

Miestna volebná komisia v Dvorníky-Včeláre UVEREJNENIE VÝSLEDKOV volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce Miestna volebná komisia v Dvorníky-Včeláre, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 29. októbra 2022. A. Do Obecného zastupiteľstva v Dvorníky – Včeláre boli zvolení: Meno, priezvisko, politická strana2) 1. Marián Smutný, nezávislý kandidát 2. Waldemar Vislay, Ing., nezávislý kandidát 3. Zuzana Molnár, nezávislý kandidát 4. Gejza Nagy, Ing., nezávislý kandidát 5. Tomáš Spišák, Ing., nezávislý kandidát 1. náhradník : Štefan Simko, nezávislý kandidát B. Za starostu obce Dvorníky-Včeláre bol zvolený: Meno, priezvisko, politická strana2) Waldemar Vislay Ing., nezávislý kandidát V Dvorníkoch Dátum: 29.10.2022 predseda volebnej komisie podpis

Miestna volebná komisia v

Dvorníky-Včeláre

uverejnenie výsledkov

volieb poslancov obecného  zastupiteľstva
a volieb starostu obce

Miestna volebná komisia v Dvorníky-Včeláre, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  uverejňuje  výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 29. októbra 2022.

  1. Do Obecného zastupiteľstva v Dvorníky – Včeláre boli zvolení:

Meno, priezvisko, politická strana2)

 

1.  Marián Smutný, nezávislý kandidát                   

2. Waldemar Vislay, Ing., nezávislý kandidát                                                        

3. Zuzana Molnár, nezávislý kandidát                                 

4.  Gejza Nagy, Ing., nezávislý kandidát                             

   5. Tomáš Spišák, Ing., nezávislý kandidát

 

1. náhradník : Štefan Simko, nezávislý kandidát                                   

  1. Za starostu obce Dvorníky-Včeláre bol zvolený:

Meno, priezvisko, politická strana2)

Waldemar Vislay Ing., nezávislý kandidát

 

V

Dvorníkoch

 

Dátum:

29.10.2022

     

 

predseda volebnej komisie

podpis

 

2) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.

Ak starosta obce (primátor mesta, starosta mestskej časti) nebol zvolený, táto skutočnosť sa uvedie vo vyhlásení.

 


Zoznam aktualít: