SlovenskýMagyarEnglish icon

Vývoz nebezpečného odpadu - A veszélyes hulladék elvitele

 27.01.2022

Dňa 27.1.2022 (štvrtok) sa uskutoční vývoz nebezpečného odpadu v čase od 12:15-13:30 hod. pred Obecným úradom vo Dvorníkoch. 2022.január 27-én, azaz csütörtökön lesz a veszélyes hulladék elvitele 12:15 -től 13:30-ig a községháza előtti parkolóból.

Dňa 27.1.2022 (štvrtok) sa uskutoční vývoz nebezpečného odpadu v čase od 12:15-13:30 hod. pred Obecným úradom vo Dvorníkoch. V uvedenom čase môžu občania priniesť nebezpečný odpad na parkovisko pred Obecným úradom, kde bude stáť vozidlo spoločnosti FÚRA s.r.o. a vodič odpad bezpečne prevezme.

Zbiera sa:

batérie a akumulátory, žiarivky, rozpúšťadlá, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok. 
NO sa odoberá len v pôvodnom balení.

Nezbiera sa: eternit, sklenená vata

2022.január 27-én, azaz csütörtökön lesz a veszélyes hulladék elvitele 12:15 -től 13:30-ig a községháza előtti parkolóból.

Ide tartozik:

akkumulátorok,oldószerek, savak, fotokemikáliák, tinták, nyomdafestékek, motrorolajok, szűrőanyagok, olajszűrők, minden csak eredeti csomagolásban.

Nem tarozik ide:

pala, üveggyapot


Zoznam aktualít: