SlovenskýMagyarEnglish icon

Vývoz nebezpečného odpadu - A veszélyes hulladék elvitele

 08.09.2021

Vývoz nebezpečného odpadu - A veszélyes hulladék elvitele dňa 08.09.2021 - 2021.09.08-án

Dňa 08.09.2021 (streda) sa uskutoční vývoz nebezpečného odpadu v čase od 10:00-11:00 hod. pred Obecným úradom vo Dvorníkoch. V uvedenom čase môžu občania priniesť nebezpečný odpad na parkovisko pred Obecným úradom, kde bude stáť vozidlo spoločnosti FÚRA s.r.o. a vodič odpad bezpečne prevezme.

Zbiera sa:

batérie a akumulátory, žiarivky, rozpúšťadlá, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok. 
NO sa odoberá len v pôvodnom balení a po preukázaní sa dokladom totožnosti.


Nezbiera sa: eternit, sklenená vata, polystyrén.

2021.szeptember 8-án, azaz szerdán lesz a veszélyes hulladék elvitele 10:00-tól 11:00 -ig a községháza előtti parkolóból.

Ide tartozik:

akkumulátorok,oldószerek, savak, fotokemikáliák, tinták, nyomdafestékek, motrorolajok, szűrőanyagok, olajszűrők, minden csak eredeti csomagolásban.

Nem tarozik ide:

pala, üveggyapot, polisztirén


Zoznam aktualít: